Maori Bilingual Classes

E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiātea

I will never be lost, for I am a seed sown in Rangiātea

History of Nga Kakano ka puawai i te reo

The first Māori bilingual classroom at Kelston Intermediate/Te Kura Takawaenga o Kerehana was established in 2016. In 2020 Nga Kakano expanded to two classrooms which share a new learning space.

Our name Nga Kakano meaning the seeds, ka puawai meaning to flourish, i te reo meaning to speak/korero in Te reo Māori.

Our vision: We are a whanau that believe in our tamariki who will: Kia tipu ngā rangatahi o Kerehana i roto i Te Ao Māori, ngā kawa, ngā tikanga me te reo Māori. Ka whakamana i ngā iwi katoa. Ko ngā tauira ki te pito o ngā whakaakoranga katoa. Ka āta poipoi i a rātou kia manaaki i te taha tinana (Physical well- being), te taha hinengaro (Mental and emotional well- being), te taha whānau (Social well-being) me te taha wairua (Spiritual well-being). Kia puta rātou hei rangatira ki te whaiao, ki te ao mārama.

We are committed to:

 • the study and practice to maintain our tikanga Māori

 • the integration of Māori values into everyday life

 • the revitalisation of Te reo Māori through normalisation

 • Acknowledging the importance of Māori culture to Aotearoa as tangata whenua

 • Kia eke ngā tauira Māori ki te kairangitanga o te mātauranga

 • Kia tū hei rangatira

 • Kia whai hononga ki ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi

 • Whakamana i te iwi o Te Kawerau-a-Maki

 • Whakatō i ngā uaratanga o te manaakitanga, te noho haepapa, me te whakaarorangi (Respect/Responsibility/Engagement)

 • Kia tū maia i roto i te ao Māori

Our Values:

Not only do we adopt our school wide values of respect, responsibility and engagement, but we use our TAUMATA graduate profile and adjusted these to suit our whānau, which are:

 • Tiakitanga – Caring for one another

 • Whakawhanaungatanga – Building and maintaining positive and effective relationships

 • Rangatiratanga – Creating positive role models for our community

 • Manaakitanga – Ensuring a sense of belonging forever

 • Kotahitanga – Traverse together as one

 • Pūkengatanga – Prior skills, talents and knowledge

 • Whakapapa – Contribute to the knowledge continuum for the future generations

 • Wairuatanga – Nourish their spiritual well-being