Nga Reo Rua - Bilingual Education

Ko tou reo, ko toku reo

Te tuakiri tangata

Tihei uriuri, tihei nakonako

Your voice and my voice, are expressions of identity.

May our ancestors live on and our hopes be fulfilled.

Maori Bilingual Class

Samoan Bilingual Class

Tongan Bilingual Class